Związki

Konsultacja związku / pary

Jest pierwszym spotkanie związku z psychoterapeutą. Trwa 90 minut. Służy określeniu natury kłopotu i poszukaniu odpowiedniej formy rozwiązania lub pomocy. Może to być kontynuacja spotkań z tym samym terapeutą, spotkania z innym terapeutą lub inna forma terapii (terapia indywidualna, konsultacja psychiatryczna) – albo żadna z tych możliwości.
Terapeuta oferuje jakąś formę terapii, jeżeli uzna, że może się podjąć jej prowadzenia, ewentualnie proponuje rozważenie terapii u kogoś innego lub też innej formy pomocy w Pracowni lub poza nią. Osoby będące w związku rozważają, czy terapeuta konsultujący jest potencjalnie właściwym dla nich terapeutą i czy skorzystać z oferowanej pomocy.
Jeżeli w efekcie rozmowy konsultacyjnej zapadnie decyzja o podjęciu terapii, na zakończenie ustala się jej zasady. Dotyczą one celu terapii, formy, czasu jej trwania, wzajemnych zobowiązań.

Terapia związku / pary

Nawet najbardziej udany i satysfakcjonujący związek mierzy się od czasu do czasu z trudnościami. Często partnerzy potrafią sobie sami z poradzić z kłopotem, który ich dotyka, mają bowiem do tego potrzebne zasoby. Zdarza się jednak, że decydują się skorzystać z pomocy kogoś z zewnątrz, psychoterapeuty.

Konflikty, niezrozumienie, trudności w komunikacji, poczucie braku akceptacji i bezpieczeństwa w relacji, zdrada to najczęściej zgłaszane u terapeuty trudności. Zdarza się, że kryzys jest spowodowany wydarzeniami wynikającymi z etapu rozwoju, na jakim znajduje się związek, np. podjęciem pracy przez któregoś z partnerów, narodzinami dziecka, opuszczeniem domu przez dorosłe już dzieci, jak również wywołać go może nagła choroba, śmierć czy nieszczęśliwy wypadek w rodzinie. Partnerzy mogą czuć, że oddalają się od siebie emocjonalnie. Coraz trudniej jest im realizować wspólne cele, mieć wspólną płaszczyznę porozumienia. Każde z nich może żyć coraz bardziej osobno, w coraz większym dystansie emocjonalnym od siebie nawzajem. Mogą także dużą część czasu i energii przeznaczać na kłótnie i walkę ze sobą.

Na spotkania z terapeutą zapraszamy pary małżeńskie, osoby żyjące w związkach nieformalnych heteroseksualnych i homoseksualnych. Już od pierwszego spotkania wymagane jest, by osoby będące w związku przyszły razem. W sesji terapeutycznej może brać udział jeden lub dwóch terapeutów. Spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się co 2-4 tygodnie.

By psychoterapia mogła być skuteczna, konieczne jest zaangażowanie w proces terapii. Oznacza to wspólne, wraz z terapeutą, szukanie mechanizmów przeżywanych trudności oraz udziału każdego z partnerów w ich powstawaniu. Z pomocą terapeuty osoby zastanawiają się nad  sposobami wyjścia z kryzysu, nad tym co warto zmienić by związek był bardziej satysfakcjonujący dla każdego z nich. Terapeuta podczas spotkań zachowuje neutralność, co oznacza, że nie występuje w roli sędziego lub śledczego tropiącego kto zawinił. Jego rolą jest bezstronna pomoc i zrozumienie partnerów.

Terapia seksualna

Terapia seksualna jest ofertą dla osób indywidualnych i par, które chciałyby dokonać zmian w seksualnym obszarze swojego życia. Może dotyczyć dysfunkcji seksualnych – około połowa z nich ma etologię psychogenną. Jest też odpowiedzią na potrzeby tych osób, które chcą poprawić lub urozmaicić swoje życie seksualne, a także tych, które chcą lepiej zrozumieć swoje seksualne funkcjonowanie.
Konsultacja u osoby prowadzącej terapię seksualną może też przydać się do znalezienia wspólnie z terapeutką odpowiedzi na pytanie, jaki specjalista, będzie mógł najlepiej pomóc w doświadczanych kłopotach – lekarz seksuolog, ginekolog, fizjoterapeutka uroginekologiczna, etc.