UMÓW WIZYTĘ:

+48 535 880 065
+48 502 567 840

ADRES:

Rejestracja oraz gabinety psychoterapeutyczne i lekarzy psychiatrów:

Wilcza 31/15
(klatka C, I piętro)

Gabinety psychoterapeutyczne:
Wilcza 31/7
(klatka A, IV piętro)

00-544 Warszawa

E-MAIL:

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-20.00

Anna Nykiel

Mgr psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapeuta indywidualny, i rodzinny;
specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży; terapeuta analizy więzi prenatalnej (w trakcie certyfikacji).

Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną dzieci 0 – 10 roku życia, konsultacje rodzicielskie szczególnie rodziców z dziećmi 0 – 6 lat, terapię rodzin oraz konsultacje i terapię kobiet w okresie okołoporodowym. Pracuje w diadzie matka – niemowlę.
Mgr psychologii UAM w Poznaniu, ukończyła całościowe szkolenie systemowo – psychodynamiczne z psychoterapii realizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii w Krakowie oraz Fundacji KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, Studium depresji w okresie okołoporodowym – praca terapeutyczna z kobietą i jej rodziną, Studium podstawowe przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Kurs terapii poznawczo behawioralnej dzieci i młodzieży, Kurs podstawowy psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży CBT, Szkolenie Podstawowe Terapii Systemowej Rodzin WTTS, Szkolenie Analizy Więzi Prenatalnej oraz wiele innych szkoleń z diagnozy, terapii dzieci i młodzieży.
Współpracowała przez wiele lat z Warszawskim Szpitalem Dziecięcym (oddział rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji narządu ruchu, pediatrii i chirurgii), Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej oraz w Poradni dla Osób z Autyzmem gdzie prowadziła diagnozę, psychoterapię indywidualną i rodzinną oraz warsztaty dla rodziców i specjalistów, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m.st Warszawy w Falenicy jako psychoterapeuta dziecięcy, Poradni Poza Schematami, gdzie przez wiele lat prowadziła Trening Umiejętności Społecznych,
Centrum Rozwoju Twojego Potencjału Togo gdzie pracowała diagnozę, psychoterapię indywidualną i terapię rodzinną.
Współpracuje z Fundacją Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego w ramach której konsultuje dzieci przedwcześnie urodzone oraz kobiety i pary doświadczające straty dziecka, poronienia, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii prowadzi warsztaty dla rodziców z niemowlętami, oraz rodziców dzieci przedszkolnych, Stowarzyszeniem Integracja w ramach warsztatów dla specjalistów POZ w obszarze diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, uczestniczy w szkoleniach i konferencjach.