Dorośli

Konsultacja indywidualna

Jest pierwszym spotkaniem z psychoterapeutą. Trwa 50 minut. Służy określeniu natury kłopotu i poszukaniu odpowiedniej formy rozwiązania lub pomocy. Może to być kontynuacja spotkań z tym samym terapeutą, spotkanie z innym terapeutą lub inna forma terapii (terapia rodzinna, grupowa, konsultacja psychiatryczna) – albo żadna z tych możliwości.
Terapeuta oferuje jakąś formę terapii, jeżeli uzna, że może się podjąć jej prowadzenia, ewentualnie proponuje rozważenie terapii u kogoś innego lub też innej formy pomocy w Pracowni lub poza nią. Pacjent rozważa, czy terapeuta konsultujący jest potencjalnie właściwym dla niego terapeutą i czy skorzystać z oferowanej pomocy. Często się zdarza, że przed podjęciem decyzji zarówno pacjent, jak i terapeuta potrzebują kilku dodatkowych konsultacji.
Jeżeli w efekcie rozmowy konsultacyjnej zapadnie decyzja o podjęciu psychoterapii, na zakończenie ustala się jej zasady. Dotyczą one celu terapii, formy, czasu jej trwania, wzajemnych zobowiązań.

Psychoterapia indywidualna

Jest to rozmowa, w której uczestniczy wyłącznie pacjent i psychoterapeuta. Sesje trwają na ogół 50 minut i odbywają się 1-2 razy w tygodniu o ustalonej porze. Terapia indywidualna może składać się z kilku-kilkunastu spotkań albo też zająć parę lat, zależnie od motywacji i chęci pacjenta.
To pacjent decyduje, o czym chce mówić w czasie psychoterapii, zgodnie z tym, jakie stawia sobie cele i jakie nadzieje wiąże ze spotkaniami. Myśli o podjęciu psychoterapii niemal zawsze towarzyszy pewnego rodzaju cierpienie i to właśnie ono jest osią, zaczynem rozmowy. Niekiedy jest to bardzo konkretne cierpienie, dobrze odczuwalne i łatwe do nazwania, ale bywa też nieuchwytne, a jego przyczyna pozostaje ukryta. Psychoterapia daje nadzieję na ulgę właśnie w tego rodzaju przeżyciu.
Terapeuta pomaga przyjrzeć się uczuciom i myślom towarzyszącym rozmowie. Niekiedy pokazuje emocjonalne podobieństwa między sytuacjami spoza gabinetu, z życia pacjenta, a tym, jak tworzy się i zmienia kontakt pacjenta z terapeutą.
Jak każdą formę psychoterapii, także spotkania indywidualne poprzedza konsultacja, w czasie której pacjent określa swoje oczekiwania i wraz z terapeutą określa intensywność i czas trwania terapii, płatność, zasady zakończenia terapii.

Pomoc psychiatryczna

Trudności w funkcjonowaniu psychicznym są powszechne. Na przykład, w ciągu jednego roku około 10% naszego społeczeństwa doświadcza objawów depresji, a około 30% w ciągu całego życia. W Polsce coraz więcej osób poszukuje pomocy psychiatry lub psychologa. Wynika to między innymi z faktu, że wiele osób doświadczyło skutecznej pomocy i dzieli się tym doświadczeniem z innymi. Rośnie również społeczna akceptacja korzystania z tego typu pomocy.

Kiedy warto umówić się na wizytę?

Wizyta może być pomocna, jeżeli doświadczacie Państwo trudności w codziennym funkcjonowaniu, na przykład takich jak pogorszenie nastroju, zmiany nastroju, trudne do opanowania pobudzenie, niepokój, stres, lęk, fobie, obawy, zamartwianie się, trudności w kontrolowaniu emocji, napięcie, problemy z pamięcią czy koncentracją uwagi, spadek lub nadmierny przypływ energii, trudności w skutecznym myśleniu, trudności w relacjach z innymi, trudności w kontroli zachowań, problemy ze snem, problemy z kontrolowaniem jedzenia, negatywny obraz siebie, nadmierne poczucie winy, natrętne myśli lub czynności, nadmierną obawę o własne zdrowie mimo prawidłowych wyników badań lekarskich, przewlekły ból, poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem, emocjami i myślami, poczucie zagrożenia, nadmierną zazdrość, iluzje, doświadczenie słyszenia głosów, widzenia lub odczuwania rzeczy których inni nie doświadczają, poczucie nierealności siebie lub świata, trudności w podejmowaniu codziennych decyzji, problemy w sferze seksualnej.

Kim jest psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem ze specjalizacją psychiatryczną, posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozpoznawanie i leczenie problemów, zaburzeń i chorób psychicznych.
myśleniu, trudności w relacjach z innymi, trudności w kontroli zachowań, problemy ze snem, problemy z kontrolowaniem jedzenia, negatywny obraz siebie, nadmierne poczucie winy, natrętne myśli lub czynności, nadmierną obawę o własne zdrowie mimo prawidłowych wyników badań lekarskich, przewlekły ból, poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem, emocjami i myślami, poczucie zagrożenia, nadmierną zazdrość, iluzje, doświadczenie słyszenia głosów, widzenia lub odczuwania rzeczy których inni nie doświadczają, poczucie nierealności siebie lub świata, trudności w podejmowaniu codziennych decyzji, problemy w sferze seksualnej.

Jak wygląda pierwsza konsultacja psychiatryczna?

Konsultacja psychiatryczna pod wieloma względami przypomina wizytę u każdego innego lekarza. W trakcie pierwszej konsultacji będziecie mieli Państwo możliwość swobodnego opowiedzenia o trudnościach, których doświadczacie w codziennym życiu. Lekarz będzie chciał dowiedzieć się, kiedy zaczęły się problemy, w jakich sytuacjach się pojawiały, co powodowało nasilenie trudności, co przynosiło poprawę. Lekarz może zapytać również o obecne i przeszłe sytuacje stresujące, ogólny stan zdrowia, leki jakie Państwo przyjmujecie, stosowanie używek i substancji psychoaktywnych. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na funkcjonowanie psychiczne.

Jaki jest cel pierwszej wizyty?

Celem wizyty jest ustalenie, czy problemy jakich Państwo obecnie doświadczacie, wymagają podjęcia terapii. Lekarz może zaproponować leczenie lekiem,  zasugerować podjęcie psychoterapii lub obie formy pomocy. W przypadku wskazań do podjęcia terapii lekarz omówi z Państwem dostępne formy terapii. Lekarz może zalecić dodatkowe badania laboratoryjne, które pomogą w wyjaśnieniu obecnych trudności.