Dzieci i Młodzież

Konsultacja dzieci i młodzieży

W zależności od stylu pracy psychoterapeuty na pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie dziecka/adolescenta zapraszany jest pacjent wraz z rodzicami bądź sami rodzice. Pierwsza konsultacja trwa od 50 do 90 minut, w zależności od decyzji psychoterapeuty. Służy ona określeniu natury kłopotu i poszukaniu odpowiedniej formy rozwiązania lub pomocy. Może to być kontynuacja spotkań z tym samym terapeutą, spotkania z innym terapeutą lub inna forma terapii (terapia rodzinna, grupowa, konsultacja psychiatryczna) – albo żadna z tych możliwości.
Terapeuta oferuje jakąś formę terapii, jeżeli uzna, że może się podjąć jej prowadzenia, ewentualnie proponuje rozważenie terapii u kogoś innego lub też innej formy pomocy w Pracowni lub poza nią. Pacjent i jego rodzice rozważają, czy terapeuta konsultujący jest potencjalnie właściwym dla niego terapeutą i czy skorzystać z oferowanej pomocy. Zdarza się, że przed podjęciem decyzji zarówno pacjent i jego rodzice, jak i terapeuta potrzebują kilku dodatkowych konsultacji.
Jeżeli w efekcie rozmowy konsultacyjnej zapadnie decyzja o podjęciu psychoterapii, na zakończenie ustala się jej zasady. Dotyczą one  celu terapii, formy, czasu jej trwania, wzajemnych zobowiązań.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Jest to rozmowa, w której uczestniczy wyłącznie pacjent (dziecko/adolescent) i psychoterapeuta. Sesje trwają 50 minut i odbywają się 1-2 razy w tygodniu o ustalonej porze. Terapia indywidualna może składać się z kilku-kilkunastu spotkań albo też zająć parę lat, zależnie od potrzeb, motywacji i gotowości pacjenta.
To pacjent decyduje, o czym chce mówić w czasie psychoterapii, zgodnie z tym, jakie zostały postawione cele i jakie nadzieje wiążą się ze spotkaniami. Czasem w trakcie pracy psychoterapeuta sięga po różne formy oddziaływań, np. rysunek, zabawa, muzykoterapia, ruch. Treści rozmów są objęte tajemnicą zawodową, z wyłączeniem kwestii zagrażających życiu czy zdrowiu dziecka/adolescenta, o których psychoterapeuta informuje rodziców. Dlatego też ważna jest gotowość rodziców do współpracy. Nie zawsze jest to łatwe dla rodzica. Często terapeuci proponują w ustalonym czasie dodatkowe spotkania z rodzicami – jest to szansa na omówienie z terapeutą procesu terapeutycznego, w którym jest dziecko/adolescent.
Jak każdą formę psychoterapii, także spotkania indywidualne poprzedza konsultacja, w czasie której pacjent i jego rodzic określa swoje oczekiwania i wraz z terapeutą określa intensywność i czas trwania terapii, płatności, zasady kończenia spotkań.

Pomoc psychiatryczna

Kiedy warto umówić się na wizytę?

Wizyta może być pomocna, jeżeli Państwa dziecko doświadcza trudności w codziennym funkcjonowaniu, na przykład takich jak pogorszenie nastroju, zmiany nastroju, trudne do opanowania pobudzenie, niepokój, stres, lęk, fobie, obawy, zamartwianie się, trudności w kontrolowaniu emocji, napięcie, problemy z pamięcią czy koncentracją uwagi, spadek lub nadmierny przypływ energii, trudności w skutecznym myśleniu, trudności w relacjach z innymi, trudności w kontroli zachowań, problemy ze snem, problemy z kontrolowaniem jedzenia, negatywny obraz siebie, nadmierne poczucie winy, natrętne myśli lub czynności, nadmierną obawę o własne zdrowie mimo prawidłowych wyników badań lekarskich, przewlekły ból, poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem, emocjami i myślami, poczucie zagrożenia, nadmierną zazdrość, iluzje, doświadczenie słyszenia głosów, widzenia lub odczuwania rzeczy których inni nie doświadczają, poczucie nierealności siebie lub świata, trudności w podejmowaniu codziennych decyzji, problemy w sferze seksualnej, drastyczne ograniczenie jedzenia lub objadanie się.

Kim jest psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem ze specjalizacją psychiatryczną, posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozpoznawanie i leczenie problemów, zaburzeń i chorób psychicznych.

Jak wygląda pierwsza konsultacja psychiatryczna?

Konsultacja psychiatryczna pod wieloma względami przypomina wizytę u każdego innego lekarza. W trakcie pierwszej konsultacji będziecie mieli Państwo i Państwa dziecko możliwość swobodnego opowiedzenia o trudnościach, których doświadczacie w codziennym życiu. Lekarz będzie chciał dowiedzieć się, kiedy zaczęły się problemy, w jakich sytuacjach się pojawiały, co powodowało nasilenie trudności, co przynosiło poprawę. Lekarz może zapytać również o obecne i przeszłe sytuacje stresujące, ogólny stan zdrowia, leki jakie Państwa dziecko przyjmuje, stosowanie używek i substancji psychoaktywnych. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na funkcjonowanie psychiczne.

Jaki jest cel pierwszej wizyty?

Celem wizyty jest ustalenie, czy problemy jakich Państwo dziecko obecnie doświadcza wymagają podjęcia terapii. Lekarz może zaproponować leczenie lekiem, zasugerować podjęcie psychoterapii, konsultacji rodzinnej lub inne formy pomocy. W przypadku wskazań do podjęcia terapii lekarz omówi z Państwem dostępne formy terapii. Lekarz może zalecić dodatkowe badania laboratoryjne, które pomogą w wyjaśnieniu obecnych trudności.