UMÓW WIZYTĘ:

+48 535 880 065
+48 502 567 840

ADRES:

Rejestracja oraz gabinety psychoterapeutyczne i lekarzy psychiatrów:

Wilcza 31/15
(klatka C, I piętro)

Gabinety psychoterapeutyczne:
Wilcza 31/7
(klatka A, IV piętro)

00-544 Warszawa

E-MAIL:

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-20.00

Staż dla osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty PTP

Staż jest adresowany do osób które ukończyły szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapii lub są w trakcie szkolenia i chcą w praktyce doskonalić swoje umiejętności dotyczące pracy terapeutycznej z rodzinami i parami. W ramach stażu (który może trwać rok lub dłużej) w wymiarze minimum 120 godzin oferujemy:

  • Udział w zebraniach klinicznych w pracowni terapii i rozwoju, gdzie terapeuci omawiają swoją bieżącą pracą terapeutyczną z pacjentami indywidualnymi, parami i rodzinami.
  • Udział w koterapii, w ramach prowadzonej przez zespół Pracowni terapii par i rodzin, która daje możliwość udziału w bezpośredniej pracy terapeutycznej z parami i rodzinami. Najczęściej jako współprowadzący z terapeutą z zespołu lub jako członek tzw. „zespołu odzwierciedlającego” (jest to jedna z technik pracy z rodziną).
  • Udział w grupowej superwizji terapii rodzinnej, gdzie terapeuci zespołu oraz stażyści omawiają trudności, jakie napotykają w swojej pracy z rodzinami i parami.
  • Udział w tutoringu, w ramach którego stażyści mają możliwość, w kontakcie z wybranym terapeutą „prowadzącym”, omawiania różnych aspektów własnej drogi zawodowej (związanej z pomocą psychologiczną).

Szczególne zalety stażu to:

  • Możliwość bezpośredniego udziału w terapii rodzin i par prowadzonych w Pracowni.
  • Możliwość udziału w zajęciach w dogodnych dla stażysty terminach, bez konieczności wyjazdu na kilka tygodni z miejsca zamieszkania.
  • Możliwość udziału przez dłuższy czas (rok lub nawet dłużej) w pracy zespołu terapeutycznego i w konsekwencji możliwość obserwowania procesów terapeutycznych w czasie rzeczywistym.

Staż posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Osoby kończące staż będą otrzymywały zaświadczenia o ilości odbytych godzin.
Organizatorem stażu jest Marek Marosek, a nadzór merytoryczny pełni Anna Tanalska – Dulęba.
Liczba miejsc na stażu jest ograniczona (maksymalnie 6 osób), a nabór odbywa się w miarę wolnych miejsc. Szkolenie jest płatne.